مدیریت پارکینگ

 

در جهان پیشرفته امروز برای کنترل ورود و خروج ها در یک مجموعه و نظارت بر چگونگی و زمان تردد افراد و ایجاد یک سیستم جامع و پویا برای درک و تحلیل صحیح ورود و خروج های افراد استفاده از سیستم های کنترل تردد (Access Control) با قابلیت اتصال به شبکه امری ضروری و و اجتناب ناپذیر گردیده است . این سیستم دستگاه نظارت مجموعه را قادر می سازد تا با فعال نمودن کارت ، مشخصات استفاده کننده در فایل ویژه ثبت شده و کلیه ورود و خروج های دارندگان کارت توسط مدیریت مجموعه کنترل گردد.

سیستم های کنترل تردد عموماً در سه مدل مختلف به شرح ذیل قابل ارائه بوده و بنابر نوع استفاده توسط بهره بردار انتخاب می گردند .

 

  سیستم کارتخوان تماسی

در این سیستم پس از تماس کارت با کارتخوان فرمان باز شدن اجرا می گردد . سیستم کارتخوان تماسی معمولا جهت درب های نفر رو استفاده می گردد .

 سیستم کارتخوان غیر تماسی با برد کوتاه (Short Rang) :

در این سیستم از کارتهای PROXIMITY (غیر تماسی) استفاده می شود . فاصله تشخیص کارتخوان جهت ارسال فرمان حداکثر ۱۰ سانتی متر می باشد .

 سیستم کارتخوان برد بلند(Long Rang Proximity) :

این سیستم بیشتر در پروژه های مربوط به کنترل تردد اتومبیل و مدیریت پارکینگ بکار گرفته می شود .

فاصله تشخیص کارت توسط کارتخوان با توجه به محل مورد استفاده و نیاز کاربر تا حداکثر ۱۰ متر قابل افزایش می باشد .

 

برخی از مشخصات نرم افزار سیستم های کارت خوان مربوط:

* قابلیت کنترل ساعت ورود و خروج هر خودرو

* قابلیت کنترل ورود و خروج ساعتی خودرو

* قابلیت شمارش تعداد خودرو های موجود در پارکینگ

* قابلیت جلوگیری از ورود و خروج هر خودرو به غیر از ساعت مشخص شده

* قابلیت ارتقا در نرم افزار

* قابلیت تعریف زمان (ساعت ، روز ، هفته ، …) جهت ورود و خروج اتومبیل های مجزا

* قابلیت حذف و اضافه نمودن کارت

* قابلیت صدور و حذف کارت میهمان

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش و کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید